Workshop v rámci letní univerzity AEGEE

Iniciativa politictivezni.cz uspořádala 10. července 2009 v Praze další z kreativních workshopů, v rámci kterého se třicet dva vysokoškolských studentů z různých evropských univerzit seznámilo se základy metodologie orální historie, nedávnou historií Československa a historií věznic a pracovních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku. Workshop proběhl během Letní univerzity, pořádanou mezinárodní studentskou organizací AEGEE. 

Účastníci workshopu měli nejenom možnost získat nové informace a zkušenosti s nahráváním rozhovorů s bývalými politickými vězni, ale taktéž vstřebat zkušenosti těchto „obyčejných" lidí, kteří byli neprávem odsouzení k několikaletému trestu odnětí svobody. Sdílení paměti a zkušenosti mezi pamětníky a mladou generací je jedním z hlavních cílů a idejí této iniciativy. 

Součástí workshopu byla taktéž diskuze nejen o nedávné historii - o nezákonnostech, masové perzekuci, vykonstruovaných procesech, které byly společné všem zemím sovětského bloku, ale taktéž velmi aktuálním otázkám, jako například důležitost znát historii komunismu a nacismu, znát základ demokratických hodnot a v neposlední míře taktéž, že tyto nezákonnosti se v různých zemích stále dějí.

Fotogalerie