Výroční zpráva za rok 2021

Spolek Političtí vězni.cz zveřejňuje výroční zprávu za rok 2021. Níže z ní vybíráme pasáž o jeho činnosti v tomto období.

Spolková činnost byla v tomto roce ještě částečně utlumena v důsledku pandemie.

Členové spolku pokračovali v propagaci naučné stezky Jáchymovské peklo. Na stezce příležitostně uskutečnili komentované prohlídky pro školy a veřejnost. Mimo jiné proběhla návštěva Jáchymova v rámci akce pořádané mezinárodním Czech-German Young Professionals Program (CGYPP).

Spolek podpořil vzdělávací projekt dílny praktické žurnalistiky Novinářský inkubátor a Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve dnech 14.–16. října 2021 studenti, zapojení do aktivit inkubátoru, absolvovali exkurzi do Jáchymova. S Novinářským inkubátorem byla domluvena dlouhodobá vzájemná spolupráce.

Spolek zahájil spolupráci s Europäische Akademie Berlin na projektu The Last Lesson (Poslední lekce). V rámci projektu skupina českých a německých studentů navštívila vybraná česká a německá místa paměti komunismu a setkala se se čtyřmi českými a německými pamětníky (Tim Eisenlohr, Sonja Sprößig, Miriam Vránová, Jan Wiendl). Na základě rozhovorů s nimi vznikl scénář dvojjazyčného komiksu vyobrazujícího jejich osudy v době pronásledování. Studijní cesta proběhla 22.–26. října 2021.

V rámci strategického plánování se spolek rozhodl o obnovení úsilí k zakoupení řetízkové šatny bývalého pracovního tábora a dolu Rovnost na Jáchymovsku. Reagoval tak na neutěšený a rychle se zhoršující stav tohoto unikátního objektu.

Spolek zahájil spolupráci na vzniku nové expozice v Rudé věži smrti, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Mimo jiné poskytl expertní konzultace a rozhovory s pamětníky, kteří prošli jáchymovskými pracovními tábory.

Komentované prohlídky Political Prisoners´ Prague, Jáchymov Gulag Experience Students´ Velvet Revolutions zůstaly pozastaveny.

V minulém roce Spolek Političtí vězni.cz podpořil různé organizace a projekty s podobnými cíli. Mezi ně patří sdílení informací o činnosti spolku Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, sdílení informací o pronásledování ruského historika Dmitrijeva a sdílení petice „Zastavme likvidaci sdružení Memorial!“, či pozvánky na skautské setkání na Mohyle Eliáš v Jáchymově. Spolek dále vyslal své zátupce na pietní akt na Ďáblickém hřbitově.

Jáchymovské peklo

Jáchymovské peklo

Komentovaná prohlídka naučné stezky jáchymovské peklo během akce pořádané Czech-German Young Professionals Program (CGYPP). Účastníky provádí Michal Louč. Foto Václav Bacovský.

Ke stažení