Vydání knihy

S radostí oznamujeme, že v lednu 2009 byla vydána naše publikace "Czechoslovak Political Prisoners - Life stories of 5 male and 5 female Victims of Stalinism". 

Kniha, přibližující  životní příběhy pěti žen a pěti mužů, které spojuje politická perzekuce a politický žalář, je záměrně psána anglicky, aby byla dostupná co nejširšímu okruhu čtenářů. Věříme, že tak bude moci přispět k prohloubení jejich zájmu o nedávnou historii. Kniha je na požádání distribuována zdarma. Příjemce hradí pouze poštovné. 

Tým projektu Političtí vězni.cz