Tematický večer Ženy za mřížemi v Sametovém centru

Kromě Sametového posvícení se sdružení Političtí vězni.cz také zapojilo do kulturního programu přidruženého Sametového centra a dne 21. října uspořádalo diskuzi o životě žen za mřížemi.

Během posledních pětadvaceti let totiž bylo napsáno množství knih o politických procesech, výsleších plných psychického a fyzického násilí, o nelidských podmínkách v československých komunistických věznicích a pracovních táborech. Bohužel jen málo pozornosti bylo doposud věnováno ženám, které rovněž prošly podobnými životními situacemi. Osudy žen za mřížemi v 50. letech 20. století proto přiblížily historička Klára Pinerová, psycholožka Kristýna Bušková a bývalá politická vězeňkyně Hana Truncová.

Společně byly hledány odpovědi na tyto otázky: V jakých podmínkách byly nuceny odsouzené ženy za politické přečiny žít? Jaké si vytvořily vztahy ke kriminálním vězeňkyním nebo k dozorcům? Jak snášely odloučení od svých dětí a nejbližší rodiny? Docházelo ve vězení k sexualizovanému násilí? Byly mezi nimi spolupracovnice Státní bezpečnosti a věděly o nich ostatní vězeňkyně?

Akce se konala v Sametovém centru v Cihelní ulici č. 4 od 19 hodin.

Více informací zde.

Fotogalerie