Orální historie a práce v terénu

V zasněžených Helsinkách se 2.–3. prosince 2010 konalo mezinárodní vědecké symposium s  názvem "ORAL HISTORY AND FIELDWORK, The (Re)use and Interpretation of Research Materials". 

Finská síť orálních historiků (FOHN) na severu Evropy uspořádala již čtvrté mezinárodní vědecké setkání v pořadí a tentokrát se zaměřila na práci s archivními prameny. Jak jsme nedávno poukázali v článku o charakteru finské orální historie (viz online časopis Člověk), archivy hrají ve zdejší humanitně-vědecké komunitě neobyčejně důležitou roli. Přizvaní hosté se proto ve svých referátech zaměřili na své zkušenosti s používáním pramenných textů a archivních materiálů, které nyní opětně využívají pro badatelskou praxi. 

Mezi hlavní hosty symposia patřila prof. Selma Leydesdorff, která působí na univerzitě v Amsterdamu a Molly Andrews z University of East London. Celou dvoudenní konferencí provázela domácí šéfka Folklorního archivu a průkopnice orální historie ve Finsku doc. Ulla-Maija Peltonen. Kromě takřka kompletního zastoupení finských orálních historiků byli účastníci svědky vystoupení řady zahraničních badatelů. V auditoriu nechyběly ani takové kapacity jako Vieda Skultans z bristolské univerzity v UK, která si kvalitu konferenčních příspěvků velmi pochvalovala. 

V jednotlivých panelových diskuzích zaznívaly tematicky pestré prezentace nejen na typicky severský způsob. Přednášející představili např. projekt orální historie veteránů finského parlamentu, životní příběhy patnácti přístavních zaměstnankyň východofinského přístavu Kotka, ale i orální historie menšiny kazašských Poláků nebo kanadských Inuitů z kanadského severního teritoria Nunavut. Tomáš Bouška z iniciativy Političtí vězni.cz představil problematiku československých archivů StB v kontextu orální historie bývalých politických vězňů a vězeňkyň. 

Helsinská konference se uskutečnila v sídle Finské literární společnosti, která mj. zastřešuje i místní iniciativu FOHN a prohloubila spolupráci mezi vědeckými institucemi i jednotlivými orálními historiky. Převládající dojem z této akce by se dal shrnout jako naděje pro budoucí mezinárodní aktivity na poli OH. Další větší akci tohoto typu uspořádá FOHN pravděpodobně v roce 2012. 

(tb)