Stáhněte si elektronickou verzi publikace Českoslovenští političtí vězni – životní příběhy

Zde si můžete stáhnout kompletní elektronickou verzi publikace Českoslovenští političtí vězni – životní příběhy ve formátu pdf. 

Publikace (křest) obsahuje sedmnáct vybraných životních příběhů bývalých politických vězňů a vězeňkyň, kteří prožili část svého života v socialistické diktatuře za mřížemi československých věznic a trestaneckých pracovních táborů. Tyto příběhy byly zaznamenány a zpracovány s využitím metody orální historie. Analytické kapitoly knihy jsou věnovány vývoji československého vězeňství po druhé světové válce, vězeňským subkulturám, psychologickému pohledu na dopady politického věznění a způsoby jejich zvládání i vězeňské poezii jako svědectví a dokumentu své doby. 

Jak uvedl jeden z odborných recenzentů knihy PhDr. Aleš Kýr: „Kniha je odvážným pokusem o zachycení totalitního vězeňství 50. let 20. století v nejširších souvislostech, prostřednictvím interpretace vzpomínek bývalých politických vězňů. Je srozumitelnou výpovědí o měnících se poměrech v poválečném Československu v důsledku prosazování mocenských zájmů Komunistické strany Československa, které destruktivně zasáhlo do života všech společenských vrstev obyvatelstva a vedlo k likvidaci střední vrstvy na venkově i ve městech." Více viz jeho zhodnocení knihy

Věříme, že i pro vás může být naše publikace přínosem. 

(ml)

Fotogalerie

Ke stažení