Spolek Političtí vězni.cz mezi deseti projekty zaměřenými na podporu demokracie, které vstoupily do nového programu EVZ Lab for Civil Society

Deset projektů zaměřených na rozvoj občanské společnosti a demokracie vybrala odborná porota do akceleračního programu EVZ Lab for Civil Society, který organizuje síť coworkingových center Impact Hub v úzké spolupráci s německou Nadací EVZ.

Přihlášku do pilotního ročníku akceleračního programu EVZ Lab for Civil Society poslalo celkem 39 projektů z České republiky. Mezinárodní porota na začátku června vybrala 20 projektů nejlépe splňujících kritéria programu. Tyto organizace získaly možnost prezentovat své záměry naživo před porotou. Deset z nich vybojovalo účast na čtyřměsíčním akceleračním programu, který jim pomůže v rozvoji jejich organizace. Mezi naše hlavní kritéria výběru projektů patřila šíře pozitivního dopadu jejich aktivit na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice, míra inovace, potenciál růstu a ambice být ekonomicky udržitelný,” říká Luisa Maria Schweizer, členka mezinárodní poroty a poradce představenstva Nadace EVZ.

Do 1. ročníku programu EVZ Lab for Civil Society vstoupily organizace České centrum pro investigativní žurnalistiku, Člověk v tísni, Díky, že můžem, Hradecký memoriál, Institut pro demokracii 21, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Političtí vězni.cz, Rodiče za inkluzi, Stužák a Zvol si info.

Cílem EVZ Lab for Civil Society je podpora organizací a projektů, které podporují občanskou společnost a šíří principy demokracie. Náplní programu jsou tematicky zaměřené semináře, podpora mentora a řady expertů z oblastí jako jsou fundraising, práce s týmem, finanční plánování, PR, marketing a další. Oficiálním jazykem programu je angličtina, zatímco čeština je použita pro komunikační účely. Program je pro všech 10 týmů zdarma.

Více informací o programu najdete na www.evzlab.org