Křest knihy

Dne 10. prosince 2009 proběhl křest knihy Českoslovenští političtí vězni - Životní příběhy. Kniha byla pokřtěna v příjemném prostředí klubu K4, v rekonstruovaných gotických sklepeních budovy rektorátu Univerzity Karlovy. Ve velmi přátelské atmosféře uvedli knihu v život její autoři a pětice vzácných hostů, bývalých politických vězňů, jejichž příběhy se v knize objevily. Úvodní slovo měli za autory Tomáš Bouška a Klára Pinerová. Poté slovo dostal Miroslav Vaněk, předseda České asociace orální historie (COHA), jež přípravu knihy zaštítila. Následně Aleš Kýr z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, jeden ze dvou odborných recenzentů, zhodnotil přínosy nové publikace z pozice historika. Pozornost se dále soustředila na přítomné hosty, pamětníky z řad bývalých politických vězňů. Hana Truncová, Augustin Bubník, Antonín Husník, Zdeněk Kovařík a Miroslav Šlechta pronesli několik slov, kterými vyjádřili své pocity z nově vydané knihy. 

Rádi bychom poděkovali všem hostům i partnerům, bez jejichž podpory by se projekt nemohl uskutečnit. 

Jak můžete publikaci získat? Část nákladu je stále možné získat v pobočnách Eurocentra. Knihu si též můžete stáhnout ve formátu pdf

Fotogalerie

Videa

Křest knihy – Hana Truncová

Křest knihy – Augustin Bubník

Křest knihy – Antonín Husník

Křest knihy – Zdeněk Kovařík

Křest knihy – Miroslav Šlechta