První seminář projektu „Učíme se z minulosti“ je úspěšně za námi!

V týdnu od 1. do 6. dubna se uskutečnil první seminář projektu “Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání”. V Postupimi a okolí jsme se skupinou učitelů a pracovníků s mládeží z ČR a Německa navštívili několik míst paměti, s místními experty diskutovali o metodách a postupech vhodných pro práci se studenty a mladými lidmi na těchto místech, a pod didaktickým vedením připravili návrhy vlastních vzdělávacích aktivit spojených s místy paměti.

První den semináře byl věnován vzájemnému seznámení, představení partnerských organizací a úvodu do systému občanského vzdělávání v Německu. Účastníci zároveň dostali studijní materiál, který je provázel po celou dobu semináře a do něhož mohli zaznamenávat své zkušenosti a postřehy.

Následující den jsme zahájili u Glienicker Brücke, mostu přes řeku Havola, který byl během studené války spojnicí mezi územím západního Berlína a NDR. Setkali jsme se zde s pamětnicí, paní Ritou Bergemann, která spolu s partnerem v roce 1961 v tomto místě dokázala řeku přeplavat a uprchnout tak do západního Německa. Následně jsme zavítali do památníku Berlín-Hohenschönhausen, který se nachází v budovách bývalého sovětského zvláštního a internačního tábora a později vyšetřovacího vězení Stasi, kde byla vězněna řada politických vězňů. Po návratu do Postupimi si pak účastníci projektu měli možnost vyzkoušet práci s aplikací Action Bound, která může být využita jako atraktivní a interaktivní způsob seznámení mladých lidí s konkrétní lokalitou.

Ve středu jsme zavítali do památníku Lindenstraße, který je bývalou věznicí v minulosti využívanou nacisty, Sověty i Stasi. Setkali jsme se s jedním z pamětníků, který zde byl vězněn v 60. letech, a diskutovali se zaměstnanci muzea o pedagogických možnostech zprostředkování historie tohoto místa studentům. Odpoledne pak bylo věnováno praktickým workshopům práce s místy paměti a reflexe dosavadního programu pod vedením expertů Hany Hláskové a Martina Kríže.

Následující den se opět nesl v duchu návštěv míst paměti. Větší část dne jsme strávili v památníku a muzeu bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen, kde se nám věnovala jedna z místních zaměstnankyň odpovídající za pedagogické programy a kromě prohlídky památníku nám umožnila vyzkoušet si i některé praktické příklady metod práce s mládeží na tomto místě. Diskutovali jsme rovněž o základních principech, z nichž by měla práce se studenty na takto traumatických místech vycházet. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Berlína, kde jsme zavítali do muzea Tränenpalast připomínajícího osobní příběhy spojené s rozdělením Berlína.

V pátek jsme absolvovali poslední exkurzi do památníku Leistikowstraße v Postupimi, který během studené války sloužil jako vazební věznice KGB. I zde jsme diskutovali s místní průvodkyní o pedagogických možnostech, které toto místo nabízí. Páteční odpoledne pak bylo opět věnováno reflexi a rovněž práci účastníků na vlastních návrzích vzdělávacích exkurzí či workshopů.

V sobotu měli účastníci možnost představit své projekty a rovněž zhodnotit průběh celého semináře.

Druhý seminář v rámci projektu se uskuteční ve dnech 27. září – 2. října v Jáchymově. Účastníci zde budu mít možnost navštívit další místa paměti, zhodnotit průběh jimi realizovaných projektů a získat zpětnou vazbu. Navážeme rovněž na poznatky získané na prvním semináři a budeme je dále prohlubovat. Výstupem celého projektu bude brožura o práci s místy paměti při výuce mladých lidí, která bude následně k dispozici zúčastněným pedagogům a pracovníkům s mládeží i široké veřejnosti.

Projekt připravuje EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz a BBAG Potsdam. Projekt je financován z programu Erasmus+. Za podporu při realizaci semináře v Postupimi děkujeme i nadaci Heinrich-Böll-Stiftung a Českým centrům.

Fotografie ze semináře naleznete na webu EUTIS.

Fotogalerie