Projekt Učíme se z minulosti

EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz, Karl Arnold Stiftung (Kolín nad Rýnem) a BBAG (Postupim) připravují nový vzdělávací projekt zaměřený na předávání znalostí o moderní historii. Díky projektu podpořenému z programu Erasmus+ proškolíme skupinu českých a německých pracovníků s mládeží a učitelů společenských věd či dějepisu v efektivních a atraktivních metodách výuky o tragických událostech 20. století a okolnostech vzniku totalitních režimů. Projekt se bude skládat ze dvou mezinárodních seminářů, které proběhnou na jaře 2019 v Postupimi (Německo) a Jáchymově (ČR). Pod vedením zkušených expertů zde budou mít účastníci z České republiky a Německa možnost sledovat ukázky konkrétních metod práce s mládeží přímo na místech paměti, diskutovat a sdílet své zkušenosti z praxe a zlepšit si tak kompetence a získat novou inspiraci pro své vlastní vzdělávací aktivity. Účastníci se navíc budou podílet na vytvoření inovativní příručky – průvodce výukou o místech paměti spojených s totalitní minulostí, která bude poté v tištěné i on-line podobě v českém, německém a anglickém jazyce k dispozici jak účastníkům projektu, tak dalším pracovníkům s mládeží i široké veřejnosti.

Již brzy se můžete těšit na podrobnější informace a pokyny k přihlašování na projekt.

Partneři