Vydání básnické sbírky Přadénko z drátů


Kamení
[1]

Je divný důl a divní havíři

v tom kraji kam zřídka cizí zamíří

bez uhlí

bez zlata

bez mědi

oni jak když to nevědí

zlostně skrčeni ve svém krunýři

jak když se vrabci zimou čepýří

pod krovem rozedraným

S tímhle se člověk nikdy nesmíří...

Snad ještě někde hrají pastýři

pod sluncem nehlídaným.


Na sklonku minulého roku bylo v pražské knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti pokřtěno Přadénko z drátů, kolektivní básnická sbírka vězeňské poezie s unikátními ilustracemi a neméně pestrými osudy. Knihovna Libri prohibiti vydáním sbírky oslavila již 20. výročí své existence. Křtu se účastnili i dva z autorů a herečkaVlasta Chramostová, která vybrané básně přednesla publiku. 

Přadénko napsali na přelomu let 1949 a 1950 skauti věznění, po odsouzení v politickém procesu, v Jáchymovském uranovém pracovním táboře Rovnost. Sbírka přitom byla jen jedním z jejich 12 rukopisných děl, v táboře tajně vyráběných a vzhledem k nebezpečnosti takového počínání i dosti pečlivě schovávaných. Na jejím vzniku se podílelo více autorů - básně samotné napsali Záviš Bozděch (přezdívaný „Plch"), Erik Bülow, Jiří Navrátil a Jiří Řehák („Stín"), autorem ilustrací je František Falerski („Bonny"), sbírku v táboře krasopisně opsal Pavel Holý („Lodyha") a poté svázal František Chmel. Rukopisné vydání sbírky představovaly pouhé dva exempláře. 

Obě sbírky se autorům podařilo propašovat ven z tábora a básně poté byly tajně vyvezeny z Československa na Západ. Ještě v průběhu 50. let tak mohl verše z Přadénka v exilovém tisku vydat spisovatel Antonín Kratochvil. Časopis Hlas exilu z května 1957 obsahoval pět básní a následující červnové číslo otisklo další tři. Zbylé básně otiskl v mnichovské kulturní revui Archa v roce 1958. Přadénko tak nebylo vydáno najednou, jeho jednotlivá vydání se lišila a v 50. letech  víceméně upadlo v zapomnění. 

Novou pozornost si sbírka získala až v polovině prvního desetiletí 21. století. Literární historik Michal Jareš, s pomocí pracovníků knihovny Libri prohibiti, využil dochovaných exemplářů sbírky a vzpomínek pamětníků k sestavení nejnovějšího vydání Přadénka, které dává vyniknout i jeho vydařené výtvarné stránce. Mimo 12 básní, obsažených v jednom z originálů Přadénka, toto vydání obsahuje i ostatní básně, vydané v jiných verzích sbírky a několik odborných textů o Přadénku a vězeňské poezii obecně z pera Kateřiny Volkové, Michala Jareše a Petry Čáslavové. 

Věříme, že tato působivá knížka neunikne vaší pozornosti. 

(ml) 


[1] Výbor z Přadénka sestavený Michalem Jarešem pro časopis Aluze číslo 2/2007.