Pozvánka v rámci konference Forum 2000

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na doprovodný diskusní panel při příležitosti 15. ročníku mezinárodní konference Nadace Forum 2000 Demokracie a právní stát, která se každoročně koná pod záštitou Václava Havla v Praze. Diskusi jsme nazvali Osudy politických vězeňkyň ve světle (ne)vlády zákona. 

Panel je věnován tématu politických vězeňkyň. Prezentované příběhy československých vězeňkyň dokládají mnohá specifika politického násilí páchaného na ženách – psychologický nátlak, odloučení od rodiny, sexuální násilí, stigmatizaci při zařazení do společnosti. Zločiny páchané na ženách se mnohdy stávají tabu, což ukazují osudy Rakušanek odvlečených do sovětských Gulagů, které zachytily přizvaní kolegové z Rakouska. 

Naše pozvání přijala a na panelu vystoupí bývalá politická vězeňkyně Hana Truncová, vězněná v letech 1951–1960, mimo jiné, za pomoc poskytnutou lidem utíkajícím ze socialistického Československa. 

Našim politickým vězeňkyním bude dále věnována filmová ukázka z připravovaného dokumentárního portrétu „K. Ch., který dokončujeme ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy publicistiky a Univerzity Karlovy. 

Další zajímavou účastnicí bude Anita Lackenberger, ředitelka rakouské produkční společnosti Produktion West, mezi jejíž nedávné projekty patří právě pátrání po Rakušankách odvlečených po druhé světové válce do sovětských Gulagů. Téměř zapomenuté a mnohým nepříjemné příběhy Produktion West zmapovala pomocí krátkého dokumentu nazvaného Ztracené životy – Rakušanky v sovětském Gulagu

Akce proběhne v úterý 11. října od 18 hodin v budově Akademie věd ČR na adrese Národní 3, 117 20 Praha 1. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Tým dobrovolnické iniciativy Političtí vězni.cz / Political Prisoners.eu

Fotogalerie