Projekce dokumentu K. Ch. ve Strakonicích

O. s. Političtí vězni.cz a o. s. SPONA uspořádali promítání dokumentárního portrétu politické vězeňkyně K. Ch. 26. listopadu 2012 od 18:00h ve společenském sále Šmidingerovy knihovny ve Strakonicich. Po filmu následovala debata se spolutvůrkyní filmu Evou Skálovou a bývalou politickou vězeňkyní z nedalekého Vimperka.

Fotogalerie

Ke stažení