Oběti komunistického režimu si připomene pietní shromáždění na Ďáblickém hřbitově

Oběti komunistického režimu připomenulo pietní shromáždění, které k uctění jejich památky uspořádalo 26. 6. 2015 Sdružení bývalých politických vězňů (SBPV) na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8.

Shromáždění se každoročně koná k uctění památky komunisty popravených a umučených politických vězňů 50. let, odpočívajících  ve hromadných šachtách. Součástí tohoto Čestného pohřebiště jsou také hromadné hroby nemluvňat vězeňkyň z Věznice Pankrác a jsou zde pohřbeni i parašutisté, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

Na tomto Čestném pohřebišti byla v loňském roce provedena exhumace umučeného pátera Toufara. SBPV spolu s KPV a dalšími organizacemi požádala předsedu vlády ČR, aby byly identifikovány a exhumovány ostatky všech politických vězňů a zločiny vyšetřeny příslušnými orgány.

Je odpovědností demokratického státu, aby osudy všech politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje, jejichž ostatky leží nejenom v Ďáblicích, ale i v Motole a na dalších místech republiky, neupadly v zapomnění. Političtí vězni byli zbavováni své identity a následně tajně pohřbíváni tak, aby se s nimi ani rodiny nemohly rozloučit a nikdo neznal místo jejich posledního odpočinku.

Pietního shromáždění se zúčastnily ústavní činitelé, představitelé státu, zastupitelských úřadů, církví, významné osobnosti české společnosti, političtí vězni a veřejnost.

Kontakt:  SBPV, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5.

Tisková zpráva
t: 604 735 775
i: www.politicti-vezni.cz
e: info@politicti-vezni.cz

Fotogalerie