Pietní akt na Ďáblickém hřbitově 2019

V středu 26. června 2019 od 10:00 hodin se na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje na pražském Ďáblickém hřbitově uskutečnil Pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 – 1989. Pravidelné vzpomínkové setkání pořádá Sdružení bývalých politických vězňů. Čestné pohřebiště vzniklo v 90. letech pietní úpravou severní části hřbitova, kam byly v 50. letech pohřbívány popravené a umučené oběti komunismu (mimo jiní Zdena Mašínová st. a Josef Toufar).

Program:

  • Uvítání čestných hostů a zahájení obřadu
  • Úvodní slovo JUDr. Václava Musílka
  • Pietní položení věnců k památníku
  • Projev oficiálních hostů
  • Společná modlitba za oběti komunismu
  • Čestnou stráž při pietním aktu zabezpečuje Vojenská posádka Praha spolu s Posádkovou hudbou Praha

Fotogalerie