Podpora petici za zachování věznice v Uherském Hradišti

Rádi bychom vyjádřili svou podporu snahám za zachování věznice v Uherském Hradišti a její přeměnu v muzeum. Níže uvádíme tiskovou zprávu autorů petice a další materiály. Petici je též možné podepsat online.

V pátek 22. 1. 2010 byla v Uherském Hradišti ustavena občanská platforma, která si vytkla za cíl iniciovat a podporovat kroky vedoucí k důstojnému využití opuštěné věznice v Uherském Hradišti. Areál, který byl vystavěn na konci 19. století, se především za druhé světové války a  v letech poválečných stal místem s pohnutou historií. Během protektorátu zde trpěli čeští vlastenci a v padesátých letech zde byla z politických důvodů vězněna, mučena a popravena řada lidí. Objekt věznice je historickou památkou, která není od roku 1962 využívána. Současným vlastníkem opuštěného areálu je Ministerstvo spravedlnosti, které budovu převzalo v roce 1994. Plánovaná revitalizace se však neuskutečnila a o chátrající areál stát již nemá zájem. Objekt tak zůstává poslední památkou historického královského města, která doposud neprošla stavební obnovou. 

Zástupci Uherského Hradiště se léta snaží věznici získat do vlastnictví města za účelem její revitalizace do podoby muzea, jež by připomínalo zločiny totalitních režimů. Jednání s ministerstvem spravedlnosti jsou však dlouhodobě bezvýsledná a objekt věznice nadále chátrá. Dosavadní požadavky ministerstva týkající se převodu areálu do vlastnictví města jsou finančně nereálné a objektu tak hrozí další devastace nebo nedůstojné využití. Ministerstvo spravedlnosti totiž zvažuje vyhlášení dražby, při které by byla budova věznice nabídnuta k volnému odprodeji. Pokud by však byla zvolena tržní varianta řešení, hrozilo by, že areál s takto pohnutými osudy a historickou hodnotou bude posléze využit k jakýmkoliv účelům. Komerční odprodej je velmi rizikový a stěží zajistí záruku pietního využití místa, kde trpěla a zemřela řada nevinných lidí. 

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti se inspiruje příkladem revitalizace podobného objektu v severorumunském městě Sighet. Tam bylo bývalé vězení za podpory rumunského státu a evropských institucí proměněno do podoby muzejního areálu a dnes slouží coby významná expozice a studijní centrum připomínající období nesvobody. Obdobná instituce s muzejním a vzdělávacím zaměřením by měla vzniknout i v Uherském Hradišti. Umístění objektu v centru města, jeho architektonická kompaktnost a silný duch místa k tomu přímo vybízí. Zástupci iniciativy proto vyzývají kompetentní orgány a osoby k jednání, jež by vedlo k rychlému řešení neblahé situace a provedení kroků, které by přispěly k důstojnému využití věznice v Uherském Hradišti. 

(ps)

Ke stažení