Nové logo obnovené naučné stezky Jáchymovské peklo

Práce na obnově naučné stezky Jáchymovské peklo vrcholí a my bychom se rádi podělili o radost z toho, že tato naučná stezka má poprvé ve své historii vlastní logo, které pro nás vytvořil Ondřej Kafka ze studia Kafka Design.

Jako jeho ústřední motiv jsme si zvolili tzv. Palečkův hrad – model středověkého hradu, který byli političtí vězni z pracovního tábora Rovnost nuceni postavit pro potěšení tamního velitele Františka Palečka, který proslul týráním svědků Jehovových a podle paměti politických vězňů zastřelil několik vězňů pokoušejících se o útěk z tábora.

Během našich cest do Jáchymova jsme místo pracovního tábora Rovnost často navštěvovali a vždy v nás zanechalo silný dojem. Nenápadná, rychle chátrající stavba, doplněná malým jezírkem, je jedním z nemnoha pozůstatků existence pracovních táborů. Táborů, jejichž stopy byly po jejich zániku převážně zahlazeny a dnes v místech některých z nich fungují například sportoviště.

Kdo byl vlastně František Paleček, který se rozhodl vyzdobit si modelem hradu své náčelnické působiště? Dle zjištění historika Tomáše Bursíka vychodil František Paleček (1920–1975) obecnou školu a tři třídy měšťanky. Původním povoláním byl účetní. Řádným členem KSČ se stal v roce 1950. Na Ministerstvo vnitra nastoupil v roce 1949 a ve službách tohoto resortu dosáhl hodnosti podplukovníka. V letech 1951–1954 byl náčelníkem Rovnosti, pak přešel krátce na tábor Nikolaj a později byl zaměstnaný ještě v dalších vězeňských zařízeních. V rámci své služby získal několik vyznamenání. Za šikanu a fyzické násilí na vězních byl od roku 1968  vyšetřován, nikdy však nebyl potrestán.

V některých starších materiálech se objevuje osoba dozorce Albína Dvořáka, kterému vězni měli přezdívat kvůli jeho malému vzrůstu „Paleček“. Po pečlivém studiu archivních materiálů se nám ale existenci velitele tohoto jména nepodařilo doložit. Předpokládáme, že ve skutečnosti šlo o tutéž osobu, v pramenech zjištěnou: Františka Palečka.

Tzv. Palečkův hrad v logu naučné stezky Jáchymovské peklo  symbolizuje šikanu vězňů, kteří byli nuceni žít v nelidských podmínkách a těžit uranovou rudu bez jakýchkoliv ochranných prostředků a po práci navíc plnit bizarní přání samolibého velitele. V současnosti zůstává tento hrad němým mementem táborů, jejichž zbytky jsou dnes už často okem téměř nepostřehnutelné.

Hvězda nad hradem je atributem komunistické moci, která se dopustila bezpráví na mnoha nevinných lidech. Nejen vězni v pracovních táborech byli při tom jejími oběťmi, patřili k nim také jejich rodiny a nejbližší příbuzní.

Květiny pak mají odedávna symbolický význam spojený zejména s vyjádřením úcty a pokory, a proto je do loga vložena květina:  na památku všech, kteří se z jáchymovských pracovních táborů nevrátili. Odkazuje i k prožitkům vězňů, pro které se náhle vykvetlý kvítek v drsné krušnohorské krajině a nehostinném prostředí lágrů a dolů stal vždy drobnou životní radostí. (Kytička zároveň slouží k doplnění představy o velikosti hradu).

Fotogalerie