Hana Truncová – nekrolog spoluvězeňkyně Drahušky Svobodové – Stuchlíkové

Nekrology se píší než zvadnou darované kytice…než uschnou orosené oči… Já vím. Jenže vzpomínat se dá následně s hlubokým citem, vykouzlit vzpomínky na Drahu, není těžké – vídávaly jsme se občas v hospodě „U Medvídků“, kam to měla ze svého bydliště blízko, sedla si za  stejný stůl na stejné místo, rozprostřela noviny či kopie článků…a debata přes stůl mohla započít. Vlastně se léty neměnila.

Na dvoře Pardubické věznice chodila rázným krokem, měla svoji „partu“ HOLČIČEK, sama jsem s Drahou nebyla nikdy na cele ani na pracovišti, přesto jsme se znaly, byla nekompromisní, přímočará, věrná kamarádka.

Na fotografiích z exkurze z pardubického kriminálu z roku 2006 je ještě plna síly i elánu…a pak najednou nebyla – HOLČIČKY ji střídavě v nemocnici navštěvovaly, díky mailové adrese na jejího syna, posílala jsem čas od času písemné pozdravy, Drahuše odpovídala, později nadiktovala svému Karlovi své myšlenky… Pak už to byly pouze vzkazy…a velké ticho.

Draha odešla potichu, loučila se se světem, který si představovala poněkud jiný než ve skutečnosti je, patřila mezi svobodomyslné, mezi ty, kteří by si přáli demokratickou svobodu bez kompromisů.

Budiž Ti země lehká! HOLČIČKO!

Hana Truncová Johnová, pátek 20. května 2011


Drahomíra Stuchlíková se narodila 19. prosince 1919 v Praze. Po studiu na rodinné škole pracovala v česko-německé firmě, kterou v roce 1941 opustila a začala pracovat v obchodní komoře. V obchodní komoře byla nuceně nasazená a pracovala pro firmu Triolu na vojenských zakázkách. 29. května 1948 byla kvůli rozšiřování letáků zatčena a 6. června 1949 byla Státním soudem v Praze odsouzena k 13 letům odnětí svobody. Zakusila život ve věznicích v Bartolomějské ulici v Praze (vyšetřovací věznice), na Pankráci, v Litoměřicích, ve Znojmě, v Chrastavě, v Pardubicích a v Želiezovcích. Na svobodu byla propuštěna 10. května 1960 na amnestii. Po propuštění pracovala jako skladnice a hospodářka. V roce 1965 se vdala a porodila syna.

I kdyby ty mříže byly ze zlata, tak mně nemůžou nikdy nahradit svobodu. Největší smysl má pro mě svoboda." – Drahomíra Stuchlíková

Fotogalerie