Konference „Ukradené životy – Političtí vězni v komunistických režimech

Dne 25. února 2011 se na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu uskutečnila konference „Ukradené životy – Političtí vězni v komunistických režimech", věnovaná životním příběhů politických vězňů v Československu a v Sovětském svazu. 

Konference byla součástí letošní série projektů pod patronací našeho zastupitelského úřadu v USA s názvem „Demokracie a lidská práva – lekce z historie pro současnou českou zahraniční politiku" a navázala na výstavu obrazů „Gulag Collection" malíře Nikolaje Getmana (1917–2004). Tato autentická podívaná zachycuje život v sovětském Gulagu v 50.–60. letech minulého století pohledem malíře-pamětníka, který Gulagem sám prošel. 

Konferenci zahájil český chargé d'affaires Daniel Kostoval a vystoupili na ní například historik Lee Edwards z organizace Victims of Communism Memorial Foundation, psycholožka a zakladatelka sdružení Dcery politických vězňů Jana Švehlová a historik Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů či prof. Hugh Agnew z Georgetown University ve Washingtonu. Zástupce našeho projektu Tomáš Bouška vystoupil s příspěvkem Memories of Czechoslovak Political Prisoners – Male and Female Survivors of Jailing in 1950s. Diskutující se, mimo jiné, zaměřili na psychologické aspekty věznění a na roli politických vězňů ve společnosti a společenské paměti. 

Pusťte si příspěvky Lee Edwardse, Tomáše Boušky a Adama Hradílka na serveru Youtube. 

Foto: Tomáš Bouška

Fotogalerie