Kolokvium o dějinách vězeňství a Večer vězeňské korespondence z dob normalizace

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhlo kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Kolokvium bylo organizováno ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a spolku Političtí vězni.cz.

Na kolokvium navázal literárně-historický Večer vězeňské korespondence z dob normalizace o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70. a 80. let, jež se nedobrovolně rozvíjela v normalizačním Československu, o cenzuře a nástrahách komunikace přes dráty a mříže a „literárním úkolu, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“ V průběhu večera byla představena nová publikace Knihovny Václava Havla Perzekuce Václava Havla. Dopisy a dokumenty z let 1968–1989. Editor knihy Jan Hron, historik Tomáš Bursík a literární historička Daniela Iwashita nahlédli vězeňskou korespondenci perspektivou odborníků, zatímco přizvaní pamětníci – Petruška Šustrová a Jan Ruml – připomněli svou autentickou zkušenost pisatelů dopisů z/do vězení. Ukázky z dopisů přečetl František Kreuzmann.

Fotogalerie

Ke stažení