Naučná stezka Jáchymovské peklo obnovena

Dne 27. června 2015, tedy  v Den památky obětí komunistického režimu, jsme v Jáchymově znovuotevřeli naučnou stezku po trestaneckých pracovních táborech a uranových dolech s názvem Jáchymovské peklo.

Obnova naučné stezky ve veřejném prostoru je projektem, který nemá v našem spolku obdoby. Do přípravy a realizace projektu se dobrovolnicky zapojil a své profesionální manažerské zkušenosti a dovednosti s námi sdílel Roman Ševčík, naše úsilí bylo podpořeno veřejnou internetovou sbírkou a dobrá věc byla završena koncertem pro Jáchymov a současně podporou hudebníků s tělesným hendikepem na autentickém místě v Jáchymově, 65 let poté, co komunistický režim popravil doktorku Miladu Horákovou.

Na dvě stovky návštěvníků přišly symbolicky odhalit první tabuli na jáchymovském náměstí a spolu se třemi kmotry stezky, bývalými politickými vězni Hanou Truncovou, Zdeňkem Mandrholcem, Františkem Wiendlem, a dalšími pamětníky navštívili jednotlivá zastavení na naučné stezce. Celkem dvanáct panelů připomíná historii a paměť  stříbrného, radonového i uranového města v srdci krásných Krušných hor. Celý okruh stezky vedoucí po žluté turistické značce měří 8,5 kilometrů, virtuálně je pak možné se s ním seznámit také on-line na adrese www.jachymovskepeklo.cz.

Akce byla zakončena Koncertem pro Jáchymov v podobě vystoupení kapely The Tap Tap. Ta spolehlivě zaplnila a rozhýbala místní kulturní dům a koncert mimo jiné obohatila vlastním nastudováním české národní hymny. K pódiu jsme umístili třímetrový atribut koncertu: rudou hvězdu v kleci. Navrhla ji pro nás před několika měsíci výtvarnice Jana Štěpánová při příležitosti Sametového posvícení 17. 11. 2014. Hvězdu jsme přivezli do Jáchymova úmyslně, protože dobře symbolizuje naši nedávnou minulost. Je ostrá a špičatá, každou chvíli se o ní snadno poraníme, ačkoli bychom ji nejraději zavřeli do klece a zbavili ji moci nad námi…

Videopozvánka na koncert pro Jáchymov:

Za úspěch celého dne vděčíme partnerům projektu, mezi které počítáme zejména:

  • Přispěvatele z veřejné sbírky na portálu Hithit.com, díky kterým jsme projekt vůbec spustili. 
  • Nadační fond Avast, který přispěl rozhodující částkou na obnovu informačních tabulí i Koncert pro Jáchymov, který projekt slavnostně zakončil.
  • Město Jáchymov, které pomohlo s revitalizací stezky a  posléze ji převzalo do svého opatrování. 
  • Sokolovské muzeum, které na Svornosti provozuje hornický skanzen Štola č. 1 a úzce s naším týmem spolupracovalo a spolupracuje na rozšiřování webové stránky stezky propojené s b-tagy pod cedulí každého zastavení. Muzeum také převzalo razítko s logem stezky, které je nyní k dispozici návštěvníkům Štoly  č. 1, tedy přímo na okruhu obnovené stezky.
  • Na dvě desítky dobrovolníků, kteří našemu týmu pomohli s drobnou logistikou, foto a videodokumentací, grafickými pracemi apod. 
  • Katedru geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a katedru aplikované geoinformatiky a kartografie Univerzity Karlovy v Praze, jejichž studentské týmy vytvořily 3D vizualizaci bývalých pracovních táborů Svornost a Rovnost.

Za celý tým jim všem patří srdečné poděkování!

Završením obnovy naučné stezky naše spolkové aktivity v jáchymovských místech paměti zdaleka nekončí, naopak! O komentovanou prohlídku zde projevily zájem jednotlivci i skupiny, školy české i zahraniční, navíc jsme posbírali mnoho dalších podnětů a nápadů, co bychom mohli dále zlepšit,  objevovat a zkoumat. Rozhodně se pokusíme v započatém úsilí pokračovat a na letošní úspěch navázat.

O celé akci informoval např. Český rozhlas takto: 

"Dobrovolníci ze sdružení Političtí vězni.cz dokončili obnovu naučné stezky Jáchymovské peklo v Krušných horách. Navázali tak na své předchůdce z hornického spolku Barbora. Ten před dvaceti lety stezku v okolí Jáchymova vybudoval, aby upozornil na historii někdejších pracovních táborů v Krušných horách ve druhé polovině 20. století." Více si můžete přečíst a poslechnout ZDE. Za laskavé poskytnutí fotek z celé akce (ve sloupci vpravo od tohoto článku) děkujeme fotografovi Ondřeji Besperátovi!

Fotogalerie