16. mezinárodní konference orální historie

V pořadí 16. Mezinárodní konference orální historie proběhla ve dnech 7.-11. července 2010 v prostorách pražské Vysoké školy ekonomické. K účasti na konferenci se přihlásilo celkem 674 účastníků ze 64 zemí. Akce, nad kterou převzal záštitu bývalý prezident Václav Havel, je tak doposud největší konferencí, která se v oblasti společenských věd v České republice po roce 1989 uskutečnila. Za dva roky se přitom přesune do brazilského Rio de Janeira. 

V závěru konference byl Miroslav Vaněk, předseda pořadatelské České asociace orální historie, zvolen novým předsedou International Oral History Association. Ta je světovou profesní organizací sdružující badatele pracující touto výzkumnou metodou, založenou roku 1996 ve švédském Göteborgu. Asociace zastřešuje jednotlivé národní asociace, vytváří fórum pro badatele a zájemce o orální historii, podporuje mezinárodní vědeckou spolupráci, přičemž se zároveň podílí na rozvíjení metodologických a etických standardů jejich práce. 

Náš tým na konferenci vyslal tři zástupce, jež vystoupili na panelu věnovaném problematice paměti násilí, válek a totalitarismů. Klára Pinerová hovořila o ženských vězeňských subkulturách, Kristýna Bušková o různých projevech traumatu a způsobech, jak s ním naložit, zatímco Michal Louč načrtl některé aspekty života politických vězňů po jejich propuštění. Jednotlivé příspěvky postupně vložíme na anglickou verzi tohoto webu. 

(ml)