Hana Truncová – XX. Muklovská pouť na Svatý Hostýn

Poutní místa mají svá kouzla – naši předkové chodívali  na poutě většinou pěšky, cestou si poutníci zpívali, nespěchali – těšili se na družná setkání, ale i na požehnání. Obě totality, které postihly naše země, zanechaly stopy na místech samotných i na našich duších.

V sobotu, 1. září 2012 směřovaly zájezdové autobusy na Svatý Hostýn, návštěvníci přijeli  s pokorou, přijeli poděkovat do poutního chrámu s mnohaletou historii. A přijeli také poprosit. Věřící mnoha generací se pokřižovali při vstupu do chrámu, který byl jako každý rok plně obsazen. Muklovská pouť začíná vždy v deset hodin, za přistavené židle před oltářem jsme poděkovali, zpívaná mše svatá začala přesně. Pontifikální mši svatou  v basilice Panny Marie Nanebevzaté celebrovali opat strahovský Michael Josef Pojezdný z řádu Premonstrátů a rektor basiliky P. Jiří Šolc SJ.

Letos to byla už XX. Muklovská pouť na Svatém Hostýnu – pod klenbou nádherného barokního chrámu sklonilo hodně Muklů své hlavy v hluboké pokoře, že jim bylo dopřáno i letos vyslechnout duchaplné kázání a poděkovat za požehnání. Následovalo  kladení kytic a věnců  k Památníku KPV ČR a volná beseda v Jurkovičově sále pod vedením představitelů Ústředí KPV ČR, za přítomnosti pozvaných hostů, představitelů  vlády.

Podstata poutě dávné je k radosti bývalých vězňů a vězeňkyň jako za starých časů… Objímali jsme se, radovali ze setkání, poseděli jsme u společného oběda či jinde pod střechou – počasí nám příliš nepřálo, nemohli jsme navštívit nově upravenou křížovou cestu, ani besedovat na lavičkách kolem chrámu.

Přijely celé rodiny, je radostné vidět jak si generace předávají štafetu pouťových tradic, je  to výchova k pokoře. Díky za vše!

Hana Truncová Johnová, 3. září 2012

Fotogalerie