Hana Truncová – Fratres – v Rakousku – sousedí se Slavonicemi – v roce 2015

Srdcová záležitost? Splněný životní sen? ANO! Jednoho z velkých OPTIMISTŮ, jménem Dr. Peter Coreth.

Jednoho dne – ve velkém časovém předstihu, jsem obdržela telefonickou ale i emailovou pozvánku na besedu do Rakouska, na přesný termín 4. července 2015. Okamžitě jsem souhlasila – spolupracující ze Slavonic jsem znala několik let, je to paní Jana Zoglauer Vinšová, vzpomínám na akci českého centra ve Vídni, ale také na pozvání do St. Pöltenu...

Čas se přiblížil – naordinovala jsem si spíše pevnou vůli nežli co jiného – nastala navíc letní vedra, na eventuální servis jsem nespoléhala, letní mimořádná vedra byla pro cestování muka – rozhodla jsem na poslední chvíli, sáhla po klíčích svého auta BEZ klimatizace, ale s vlastním časovým rozvrhem. Cestovala jsem nejprve přes Mrákotín, kde jsem u mých Bodláků pohodlně přespala, v ranních hodinách uháněla směr Slavonice – ukryla se před sluncem již v době snídaně v hotelu Arkáda na náměstí ve Slavonicích – středověké stěny mne chránily před vedrem, pohled z okna na  nádherné staré domy, částečně s podloubím, mi byl odměnou za cestovní úsilí.

Paní Jana Zoglauer Vinšová mi později ukázala některé zajímavé obchůdky kolem hotelu – ruční práce – sama jsem si prošla kousek starým městem po západu slunce – v zahrádkách různé gastronomie se bavila hlavně mládež – vlastně jsem žasla, že toto město na české půdě odolalo všem nástrahám poválečným... že vůbec existuje… jistě kupodivu fungovali památkáři či výjimečně  TENKRÁTE! i mezilidské vztahy?

Příští den byla sobota – jela jsem s manželi Zoglauer na exkurzi do Fratres... několik málo kilometrů českým pustým krajem typického pohraničí – pouze přírodou. Obec Fratres i její původní obyvatelé, jsou ve světě kdoví  kde – pouze několik málo obydlených vesnických  domů, šipka „Muzeum Humanum“, projeli jsme prastarou kamennou branou do romantické zahrady, vlastně bývalého čtvercového statku, kde budovy vypovídaly svým uspořádáním o dávné rodinné i sousedské shodě, o dřině, lásce k přírodě, zvířatům a selském životu.

Po několika schůdkách do obytného prostoru nás přivítal PÁN, který si zde splnil svůj životní sen,  našel prostory pro svoji rozsáhlou muzejní sbírku průřezem světových dějin, kde v bývalých stájích zůstaly pouze obrovské sloupy, nová podlaha z oblázků, vitríny v pravidelném uspořádání po obou stranách, správné osvětlení, v posledním prostoru této řady nás čekala výstava – dnešní vernisáže – TAPISÉRIE PROTI ZAPOMNĚNÍ – od české umělkyně Jany Zoglauer Vinšové.

Můj fotoaparát nestačil pojmout TO, co cítilo mé srdce, má duše – byla jsem pod tlakem svých citů ke své lásce k pohraničí, k úctě – zachovat dalším generacím v dávných prostorách tehdejších generací poklad... podívat se na vývoj světa na mini prostoru a přesto velkolepém díle pana Dr. Petera Coretha.

Odpolední program zahájila paní Jana Zoglauer Vinšová, referát o nedávném odhalení obnovené „Stezky Jáchymovského pekla“ o historii novodobých dějin v ČR, hovořil pražský historik Tomáš  Bouška, dále vyprávěla ze svého života pamětnice Hana Truncová. Následovala vernisáž výstavy Tapisérii Jany Zoglauer Vinšové, s citlivým přístupem k českým novodobým dějinám, vyjádřené  svojí ruční prací o dávných i ještě současných bývalých politických vězních ČR.

Dále se  promítal dokument spolku „Političtí vězni.cz“ o osudu bývalé politické vězeňkyně Karly Charvátové „K. Ch. – život politické vězeňkyně“  s následnou besedou – i velkým zájmem posluchačů. Potlesk sklidili všichni účinkující, také pán domu – naopak děkovalo se posluchačům z daleka i blízka, posluchačům se zájmem o kulturní přemostění na území Rakouska, Česka a Moravy ve Fratresu.

Koncert v těchto prostorách ukončil jedno ze setkání na půdě „Kulturního mostu“ – hráli Jonáš  Krejčí – violoncello, sólový cellista Vídeňského komorního orchestru, Justin Lavash – britský kytarista a skladatel, žijící v Praze. Zazněla slavnostní improvizace s použitím klasických kompozic a stylistických prostředků na počest obou statečných žen, které dnešní program obohatily.

Hana Truncová Johnová, v létě 2015

 

Fotogalerie