Druhá návštěva Jáchymova

Členové projektu Političtí vězni.cz ve dnech 27.-28. července 2009 podruhé zavítali do Jáchymova, aby si zde prohlédli další pozůstatky po těžbě uranu a pohovořili s pamětníky, kteří v nich v minulosti pracovali. V Jáchymově se nejprve setkali s bývalým politickým vězněm Bohumilem Kulišanem, který poskytl rozhovor před někdejším ředitelstvím uranových dolů v Jáchymově a zejména jim pomohl vyhledat místo někdejšího lágru Bratrství. Právě zde čekalo asi největší překvapení, když pamětník rozeznal v ošuntělé budově, skryté v náletových dřevinách, někdejší budovu lágrové korekce. Jiné pozůstatky o jeho existenci již byly víceméně zahlazeny a je zde chatový tábor. Druhý den všichni sfárali na XII. patro a patro Daniel jáchymovského dolu Svornost, který je v současnosti jediným nezavřeným jáchymovským dolem a slouží k čerpání radonové vody pro potřebu lázeňských provozů. Ostatní doly na Jáchymovsku jsou dnes zatopeny. Odpoledne se všichni  neformálně setkali s někdejším civilním zaměstnancem jáchymovských dolů z 50. let. 

(ml)

Fotogalerie