Jindřišce Havrlantové a Vlastě Jakubové předána Cena Václava Bendy

Dne 15. listopadu 2012 byla Jindřišce Havrlantové a Vlastě Jakubové předána Cena Václava Bendy, kterou jsou oceňovány osobnosti, které sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938–1945) a komunistické totalitní moci (1948–1989). 

Cenu Václava Bendy si paní Vlasta Jakubová převzala osobně. Během druhé světové války byla spojkou plukovníka Josefa Robotky. Po únoru 1948 se zapojila do protikomunistického odboje, po svém zatčení v srpnu 1949 odsouzena k osmnácti letům odnětí svobody. Její strýc, generál Josef Robotka, byl odsouzen k trestu smrti a v roce 1952 popraven. Vězněna byla např. ve Znojmě, Praze-Ruzyni, Pardubicích a pracovních útvarech Minkovice a Chrastava. Podmínečného propuštění se dočkala až po deseti letech, v roce 1959. 

Paní Jindřišku Havrlantovou při předávacím ceremoniálu zastoupila její dcera Helena Šenkeříková. Paní Jindřiška Havrlantová pomáhala koncem druhé světové války partyzánskému hnutí. V únoru 1945 byla se svými rodiči zatčena gestapem a uvězněna v brněnské věznici v Cejlu. Po převzetí moci komunistickou stranou působila od roku 1952 v odbojové skupině Libuše 23, která přechovávala zbraně, vysílala do zahraničí a ukrývala osoby. V roce 1954 byla se svým otcem opět zatčena a odsouzena k osmnácti letům trestu odnětí svobody. Propuštění se dočkala až v roce 1963. 

Fotografie byly zapůjčeny s laskavým svolením Ústavu pro studium totalitních režimů. Článek o předání cen na webu ÚSTR je zde.

Fotogalerie