Předání Cen ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva 2016

Dne 23. listopadu 2016 proběhlo osmé předávání Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů. Ocenění má od letošního roku novou podobu: k dosavadní Ceně Václava Bendy „za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatur“ přibyly dvě nové kategorie: za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. Oceněni byli nejdéle sloužící šéfredaktor Vatikánského rozhlasu Josef Koláček, odbojář Martin Janec, překladatelka Eva Kondrysová, nebo divadelníci Tomáš Vůjtek a Jiří Havelka. Mezi oceněnými jsou také dvě instituce: Institut pro demokracii ve Východní Evropě (IDEE), který v různých zemích pomáhá odstranit dědictví komunismu, a sdružení Memorial, které už téměř 30 let mapuje historii sovětských represí a úroveň lidských práv v dnešním Rusku.

Fotogalerie