Archeologický průzkum na dole Rovnost

V létě náš spolek Političtí vězni.cz upozornil kolegy z Katedry archeologie FF ZČU v Plzni, že při úpravě terénu pro rolbu v bývalém areálu dolu Rovnost byly mimo jiné odhaleny betonové základy důlních budov. Národní památkový ústav v Lokti dne 17. 10. 2022 zveřejnil podrobnosti z jejich průzkumu této lokality. V jeho rámci archeologové provedli i důležitou podrobnou dokumentaci tzv. Palečkova hradu. Nyní víme, že odhalené základy patří bývalé zaměstnanecké jídelně dolu Rovnost. Pod zemí se skrývají ještě mnohá tajemství, což prokázal i nedávný průzkum táborů Nikolaj a Eliáš týmem archeologů vedených prof. Vařekou.

V letních měsících došlo ke skrývce terénu v linii stezky pro rolbu v místech areálu dolu a vězeňského tábora Rovnost. Akci provedlo město Jáchymov. Po provedené dokumentaci dojde k opatrnému zakrytí uvedených situací.

V asi čtyři metry širokém a cca 85 metrů dlouhém pásu bylo možné dokumentovat především základy bývalé zaměstnanecké jídelny, jasně patrné na historickém leteckém snímku z roku 1953, i s podlahou. V odkryté ploše byla po začištění situace zástupci Katedra archeologie FF ZČU v Plzni odhalena celá kratší JV stěna domu, jasně je vidět jednoduchá (tenká) konstrukce betonového základu s otisky kovových rohových sloupků. Výrazně mohutnější jsou druhé zjištěné základy při JV konci odkryté trasy v šíři cca 150 cm.

I v omezeném terénním zásahu se projevily významné rysy archeologie uranového gulagu. Jednoduchost až minimalismus v konstrukci provozních objektů uranového hornictví, určených pro vězně a zaměstnance a obtížnost otázky, kterému objektu zjištěný kus stavby – zde mohutný betonový pás - patří.

Na praktiky socialistického stavebnictví upomíná i nespotřebovaný (odložený) pytel cementu a kusy asfaltové lepenky.

Na místě byla operativně provedeno snímkování dronem, díky kterému jsme získali kolmý fotoplán celé situace a mohli jsme jej porovnat z historickými leteckými snímky zástavby areálu. Výhodou byla zejména nízká výška, kdy bylo možné podlétnout větve stromů obklopujících skrytou trasu. Pro případ nenadálého zániku, jsme provedli také podrobnou dokumentaci torza tzv. Palečkova hradu, ze kterého jsme vytvořili trojrozměrný objekt. K nahlédnutí je ZDE.

Vzhledem k malému množství dochovaných stavebních objektů, týkajících se této zásadní kapitoly dějin 20. století, je jakákoli příležitost k dokumentaci správných lokalit velmi důležitá. I v Národním Památkovém ústavu, ú. o. p. v Lokti se snažíme i těmto památkám věnovat náležitou odbornou pozornost.

Fotogalerie