5. setkání center pro rakouská studia

Od 26. října do 30. října 2011 se konalo v elegantním Palais Festetics na Andrássy Gyula Universitě  v Budapešti každoročním setkání zástupců sedmi center pro rakouská studia. V průběhu posledních pěti let rakouské ministerstvo vědy a výzkumu organizovalo a uspořádávalo výroční setkání, při kterých se ředitelé institutů nebo jejich delegáti, ministerští úředníci a vědečtí pracovníci setkávali nejen za účelem koordinace plánů do budoucnosti, ale také vzájemného seznámení a výměny informací o své vědecké práci. Letošního setkání se také účastnili doktorandi a mladí vědečtí pracovníci, kteří tak získali možnost jak poznat své kolegy z jiných zemí věnujícím se podobným tématům, tak i vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat nové přístupy.

Na jednotlivých panelech zazněly příspěvky nejrůznějšího charakteru od židovské identity, významu srbských středověkých heraldických znaků v novodobé historii Srbska, po pogromy v Polsku v průběhu 20. století a strategiích přežití vězňů v Československu a NDR. Sdružení Političtí vězni.cz, jejich webové stránky, publikaci i aktivity představila v rámci svého příspěvku Klára Pinerová, která na závěr setkání darovala děkanovi university Georgu Kästnerovi knihu Czechoslovak Political Prisoners do jejich knihovny.

Součástí setkání byla také návštěva muzea Dům teroru (Terror Háza Múzeum) na adrese Andrássyho 60, které obsahuje exponáty vztahující se k fašistickým a komunistickým diktátorským režimům v Maďarsku. Dům teroru je také památník věnovaný obětem těchto režimů, včetně těch zadržených, vyslýchaných, mučených a zabitých v budově současného muzea, neboť budova sloužila jako vězení a v jejím sklepení se nacházelo rovněž popraviště. Budova je pro pamětníky symbolem hrůzy a vyvolává v nich stejné pocity, jako např. „čtyřka“ v Bartolomějské ulici v pamětnících z České republiky. Většina účastníků konference tak z muzea odcházela se silnými pocity, neboť návštěvník v rámci stálé výstavy může shlédnout cely, kde komunističtí dozorci věšeli a mučili politické vězně.

Klára Pinerová

Fotogalerie